داشبورد مدیریتی شرکت توزیع برق استان همدان

لطفا صبر کنید...

لیست ارزیابان

لیست ارزیابان شرکت توانیر

ردیف عنوان شاخص عمومی نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی به شبکه‌های حرفه‌ای، بخش خصوصی و سمن‌ها محمود کلانتر معاون در امور سازماندهی 27935364
2 اجرای برنامه توانمندسازی بخش غیردولتی برای دریافت فعالیت‌ها محمود کلانتر معاون در امور سازماندهی 27935364
3 میزان اجرایی شدن واگذاری وظایف ستاد دستگاه به استان منظور تمرکززدایی محمود کلانتر معاون در امور سازماندهی 27935364
4 تفکیک وظایف استانی و شهرستانی به منظور تمرکززدایی و واگذاری حداکثری اختیارات و وظایف به سطوح شهرستانی محمود کلانتر معاون در امور سازماندهی 27935364
5 اجرای بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی محمود کلانتر معاون در امور سازماندهی 27935364
6 پیگیری به منظور اجرای بند ط ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع تشکیلات اداری و ساختمان ها در شهرستان های کمتر از 70 هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از 30 هزار نفر جمعیت محمود کلانتر معاون در امور سازماندهی 27935364
7 ارائه پیشنهاد و پیگیری وظایف از حوزه مرکزی در خصوص کاهش پستهای سازمانی، کاهش پستهای مدیریتی و واگذاریها محمود کلانتر معاون در امور سازماندهی 27935364
8 اطلاع‌رسانی الکترونیکی تمامی خدمات اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی آرش زندی کارشناس ارشد نظارت و استاندارد سازی 27935357
9 الکترونیکی کردن خدمات دولتی(ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان) آرش زندی کارشناس ارشد نظارت و استاندارد سازی 27935357
10 الکترونیکی نمودن پرداخت های خدمات دستگاه آرش زندی کارشناس ارشد نظارت و استاندارد سازی 27935357
11 به اشتراک‌گذاری بانک‌های اطلاعاتی و انجام استعلامات الکترونیکی آرش زندی کارشناس ارشد نظارت و استاندارد سازی 27935357
12 توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و مجتمع های خدمات اداری آرش زندی کارشناس ارشد نظارت و استاندارد سازی 27935357
13 استانداردسازی تارنما(وب سایت) دستگاه هما اسماعیلی تهرانی رئیس گروه برنامه ریزی 27935340
14 به کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سامانه ستاد)در دستگاه هما اسماعیلی تهرانی رئیس گروه برنامه ریزی 27935340
15 آموزش کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات نیر رمضانی کارشناس ارشد توسعه و آموزش 27935879
16 ثبت اطلاعات فضاهای اداری در سامانه سادا(سامانه اموال(املاک) دستگاههای اجرایی) ارسالان روح نواز کارشناس تاسیسات 27938567
17 اصلاح فرايندهاي اختصاصي و مشترك مورد عمل آرش زندی کارشناس ارشد نظارت و استاندارد سازی 27935357
18 افزایش نسبت کارکنان با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر به کل کارکنان کامبیز گودینی کارشناس مسئول امور برنامه ریزی و تامین منابع انسانی 27935878
19 قانونی بودن جذب نیرو در دستگاه کامبیز گودینی کارشناس مسئول امور برنامه ریزی و تامین منابع انسانی 27935878
20 رعایت سقف تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری کامبیز گودینی کارشناس مسئول امور برنامه ریزی و تامین منابع انسانی 27935878
21 کاهش کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه کامبیز گودینی کارشناس مسئول امور برنامه ریزی و تامین منابع انسانی 27935878
22 ساماندهی فعالیتهای پشتیبانی در قالب شرکت‌های پیمانکاری کامبیز گودینی کارشناس مسئول امور برنامه ریزی و تامین منابع انسانی 27935878
23 برگزاری دوره­های آموزشی کارکنان و مدیران و ارزشیابی آموزشی نیر رمضانی کارشناس ارشد توسعه و آموزش 27935879
24 رعایت ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران و تطبیق آن با قوانین و مقررات ابولقاسم طباطبایی کارشناس ارشد گروه خدمات مدیرلن ارشد 27935382
25 "اجرای حسابداری تعهدی (امتیاز این شاخص توسط اداره کل اقتصاد و دارایی استان ارزیابی می شود)" پرویز حسن زاده سامانی مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی 27938120
26 استانداردسازی خدمات دستگاه آرش زندی کارشناس ارشد نظارت و استاندارد سازی 27935357
27 اجرای برنامه‌های ارتقاء سلامت اداری مسعودی آشتیانی دبیر کمیته سلامت اداری 27935495
28 اجرای برنامه‌های ارتقاء سلامت اداریصیانت از حقوق مردم نسرین کرامتی کارشناس انتشارات 27938835
29 "استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز ( امتیازدهی توسط ستاد اقامه نماز استان)" رضا کاکاوند معاونت فرهنگی 27938260
30 رسيدگي به شكايات مردمی در بستر سامد هانیه حدادیان مسئول پیگیری 27935642
31 "مناسب سازی فضاهای اداری جهت استفاده معلولین و جانبازان (ارزیابی توسط اداره کل بهزیستی استان)" ارسالان روح نواز کارشناس تاسیسات 27938567
32 انجام ارزیابی عملکرد دستگاه و تشکیل کارگروه توسعه مدیریت دستگاه امیره نیکخواه رییس گروه سیستمهای مدیریتی 27935376
33 تهیه و تدوین گزارش تحلیلی و اسیب شناسی امیره نیکخواه رییس گروه سیستمهای مدیریتی 27935376
34 اجراي دستورالعمل ارزیابی عملكرد کارمندان سعید خوش نظر رئیس اداره امور اداری ارزشیابی و آموزش 27938632